Най-новият продукт на Релакса е революционната система Super English, която атакува подсъзнанието, за да постигне по-бърз резултат в усвояването на езика. Методът дава възможност за 60 дни да се проговори свободно английски. Включва 26 аудио диска, 2 учебника, 2 работни тетрадки и ръководство. Записите и учебниците са с превод на български