РЕЛАКСА е водеща компания в предлагането на продукти и решения за усвояване на практически приложими езикови умения, отговарящи на личните и професионални цели на нашите индивидуални и корпоративни клиенти.
Стремим се да използваме както най-новите дигитални технологии, така и най-новите достичения на невролингвистиката за ефективно възприемане, щадящо време и усилия.

Нашата цел е да предложим решения за повишаване на езиковата квалификация на заетия българин, да разработваме непрекъснато нови методи и средства, съобразени със съвременната динамична работна среда. Нашите продукти позволяват пълноценно учене в движение, пред компютъра или вкъщи. Тази гъвкавост при ползване, заедно с качеството на нашите продукти, е най-добрата предпоставка за успех.

Характерно за всички наши продукти е предназначението им специално за българи, наличието на аудио превод с автентично и артистично произношение, методиката, насочена не към усвояване на думи и граматика, а към тяхната употреба.

РЕЛАКСА е търсен и надежден партньор в провеждането на съобразени с модерните изискванията за езикова компетентност в работна среда фирмени обучения.

Най-новият продукт на Релакса е революционната система Super English, която атакува подсъзнанието, за да постигне по-бърз резултат в усвояването на езика. Методът дава възможност за 60 дни да се проговори свободно английски. Включва 26 аудио диска, 2 учебника, 2 работни тетрадки и ръководство. Записите и учебниците са с превод на български