Телефони

052 603 503, Факс: 052 603 503
Е-mail   office@relaxa.bg
Офис

9002 Варна
ул. Ген. Скобелев №13 В
РЕЛАКСА

Адрес за кореспонденция
9002 Варна П.К. 160

 

Най-новият продукт на Релакса е революционната система Super English, която атакува подсъзнанието, за да постигне по-бърз резултат в усвояването на езика. Методът дава възможност за 60 дни да се проговори свободно английски. Включва 26 аудио диска, 2 учебника, 2 работни тетрадки и ръководство. Записите и учебниците са с превод на български