Със SuperEnglish ще можете да говорите свободно Английски след 60 дни, независимо колко и как сте учили до момента. Ще активирате и ще започнете да използвате пълноценно думите, които знаете! Ще усъвършенствате слуха, произношението и говорните си умения.

Ще изградите способност за подсъзна-телно правилно прилагане на граматиката без правила. С други думи казано, ще мислите какво искате да кажете, а останалото ще става автоматично - така, както говорим на български език.

Учебното съдържание обхваща 40 теми и е записано с превод на български върху 26 аудио диска и 2 учебника. SuperEnglish съдържа и 2 работни тетрадки и ръководство с точно учебно разписание.

Със SuperEnglish прослушвате с превод, произнасяте и упражнявате 15 000 изречения. Тъй като възприемате подсъзнателно, можете да учите пълноценно в автомобила или в движение, докато работите на компютъра или релаксирате вкъщи след работа.


Г-н Павлин Панайотов - управител на "РЕЛАКСА" за SuperEnglishПоискайте допълнителна информация на тел. 0888 807 503.

допълнителна информация
на тел. 0888 807503
цени за доставка
Най-новият продукт на Релакса е революционната система Super English, която атакува подсъзнанието, за да постигне по-бърз резултат в усвояването на езика. Методът дава възможност за 60 дни да се проговори свободно английски. Включва 26 аудио диска, 2 учебника, 2 работни тетрадки и ръководство. Записите и учебниците са с превод на български